Organisatie en beleid

Wijkgemeente De Open Hof

De kerkenraad geeft leiding aan wijkgemeente De Open Hof. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen en predikanten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente, die vanuit geloof in God is geroepen tot dienst in deze wereld.

De kerkenraad van De Open Hof komt zes keer per jaar bij elkaar. Vier leden van de kerkenraad vormen het dagelijks bestuur. Zij bereiden de kerkenraadsvergaderingen voor en behandelen dringende lopende zaken. De kerkenraad heeft een deel van zijn taak overgedragen aan en commissies en wijkdeelteams.

Documenten De Open Hof

Protestantse Gemeente Voorburg

De Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) bestaat uit twee wijkgemeentes. Wijkgemeente Martini komt samen in de Oude Kerk te Voorburg. Wijkgemeente De Open Hof komt samen in de Koningkerk. De wijkkerkenraden geven leiding aan de wijkgemeentes.

Zaken die het geheel van de Protestantse Gemeente Voorburg betreffen, worden geleid door de Algemene Kerkenraad. Daarin zitten ambtsdragers uit beide wijkgemeentes. De wijkgemeentes hebben een gezamenlijke diaconie en een gezamenlijk college van kerkrentmeesters. Er is een gezamenlijk kerkblad PROEF! dat 8 keer per jaar verschijnt.

 

Documenten

1
PGV

PGV naar de toekomst, dat is het thema voor de beleidsperiode tot 2022

L
De Open Hof

De wijkgemeente heeft het Kompas als richtsnoer tot 2023

Verbeelding

De samenvatting van ons beleid vindt u in onderstaande infographic.