Rond de Kerkdiensten

Kom je ook?Bekijk het rooster
Het hart van onze gemeente klopt in de zondagse kerkdiensten. De plek om God te ontmoeten, in woorden uit de Bijbel of een lied, in gebed en ook in de ontmoeting met elkaar. Soms draait de dienst om een thema, soms volgen we een leesrooster.

We zingen uit het nieuwe Liedboek van 2013, maar ook andere liederen, waarbij we begeleid worden op orgel of piano. Alle liederen en ondersteunend beeldmateriaal worden geprojecteerd op een beamerscherm. Er is een voorbedenboek waarin je een voorbede kunt noteren. Je kunt ook tijdens de dienst een kaarsje aansteken in de gebedsmuur en eventueel een korte gebedsintentie uitspreken. Ook achter in de kerk is een tafel waar je een kaarsje kan aansteken.

In iedere kerkdienst wordt gecollecteerd, voor mensen in nood en plaatselijk kerkenwerk. Voor en na de dienst is er koffie, thee en limonade en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  • Oppas voor kinderen tot 4 jaar
  • Eigen programma voor kinderen basisschool
  • Kelderdiensten voor tieners
  • 1e en 3e zondag van de maand met gebarentolk voor doven en slechthorenden
  • Ringleiding aanwezig
  • Goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn

 

Nieuwsbrief

Om de week op donderdag

hier beschikbaar

Collectes

Collectedoelen en bonnen

Kliederkerk

Samen ontdekken, vieren, eten

Koningskleintjes

Oppas voor de
kleinste kinderen

Koningskinderen

Basisschoolleerlingen
zijn welkom

Tienerdienst

Eigen ruimte voor tieners
tot 18 jaar

Overdenkingen

Lees de preek
van de dominee

Kerkomroep

Kijk de kerkdienst (terug)
ook live op YouTube

Vervoer nodig?

keijzer.wim@gmail.com

Diaconie

Pagina
over de diaconie en Wereldwijd

Oecumene

Contact met
andere kerken

Geschiedenis en objecten in de kerkzaal