Kerkelijke collectes / collectebonnen

Wekelijks wordt er door de diaconie gecollecteerd. Uw bijdrage kan worden gedeponeerd in de collectebus die tijdens de wekelijkse viering aanwezig is. Daarnaast kan uw bijdrage worden overgemaakt op rekening NL27 INGB 0000 2619 19 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg onder vermelding van ‘collecten volgens het collecterooster’.

Met de collecten worden in 2023 de navolgende collectedoelen gediend:

 

Datum Collectedoel Omschrijving
1-1-2023 Wijkdiaconie Middagen en bustocht senioren, individuele hulpverlening, avondmaal, kerk en buurt.
8-1-2023 Sociaal Fonds LV Financiële steun als bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden
15-1-2023 Stichting Leergeld LV De stichting wil kinderen uit Leidschendam en Voorburg helpen om wél mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten
22-1-2023 Stichting de Haven Help vrouwen uit de prostitutie. Met uitstapprojecten en maatschappelijk werk.
29-1-2023 Financiële Nood Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau moeten leven.
5-2-2023 Werelddiaconaat De opbrengst is bestemd voor projecten van de plaatselijke werkgroep ZWO in Bangladesh, India en Zuid Afrika
12-2-2023 Mission Aviation Fellowships Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. MAF vliegt voor 1000 kerken en (hulp)organisaties In 30 landen.
19-2-2023 Diaconaal Quotum Ondersteuning diaconaal werk door communicatie, fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
26-2-2023 Open Doors Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd (260 mln!!!) Hulp met Bijbels, training, en hulp zoals traumazorg.
5-3-2023 Voorjaarszending (Bulgarije) De ZWO werkgroep ondersteunt voor de komende jaren Foka van de Beek die zendingswerk begonnen is in Bulgarije, onder Bulgaren, Roma en Moslims.
12-3-2023 Binnenlands diaconaat Kerk zijn doe je met elkaar. Kerk in actie ondersteunt kerken om van betekenis te zijn voor hun omgeving
19-3-2023 Paasgroeten Met Pasen sturen we een paasgroet aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Er is iemand die aan ze denkt
26-3-2023 Missionair Missionair project van de PKN. Jong en oud thuis in de kliederkerk. Vindplaats van geloof tussen generaties
2-4-2023 Ouderenwerk Ontmoetingsmiddagen en bustochten voor de senioren van onze kerk
9-4-2023
Pasen
Jong Protestant Jong Protestant) (JOP). Via het spel PaasChallenge leven jongeren zich in in het Paasverhaal
16-4-2023 Voedselbank Stichting Buren Wekelijks verspreidt de Voedselbank Stichting Buren gemiddeld 130 pakketten voor 400 personen die onvoldoende middelen hebben om alles te kopen wat je nodig hebt om te kunnen leven
23-4-2023 Wijkdiaconie Middagen en bustocht senioren, individuele hulpverlening, avondmaal, kerk en buurt.
30-4-2023 Financiële Nood Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau moeten leven.
7-5-2022 Stichting INLIA De stichting ondersteunt de zelfstandige verantwoordelijkheid van geloofsgemeenschappen betreffende het vluchtelingenvraagstuk (Charter van Groningen)
14-5-2023 Vrienden van AMCHA Nederland Psychosociale hulp voor inwoners van Israël met traumatische oorlogservaringen 2de WO.
18-5-2023
H.vaart
Sociaal Fonds LV Financiële steun als bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden
21-5-2023 Algemene doeleinden Diaconale onkosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd wordt, bijv. kerkelijk bureau
28-5-2023
Pinksteren
Pinksterzending Zuid Afrika. Bijbel brengt arme boeren in actie door samen te werken. Inspiratie door bijbelverhalen.
4-6-2023 SIV Betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking woonachtig in Den Haag e.o.
11-6-2023 Vakantieweek Ouderen Een ontspannen week voor Voorburgse senioren in vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn
18-6-2023 Financiële Nood Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau moeten leven.
25-6-2023 Vakantiegiften Voor mensen (met kinderen) die om financiële redenen niet op vakantie kunnen
2-7-2023 GHZV De Diaconie betaalt de deelname voor kinderen wiens ouders dat niet kunnen betalen.
9-7-2023 Hospice Vliethuys Een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte levensverwachting voor wie verzorging thuis niet meer mogelijk is.
16-7-2023 Ouderenwerk Ontmoetingsmiddagen en bustochten voor de senioren van onze kerk
23-7-2023 Financiële Nood Ondersteuining van het diaconaat in de armere regio’s binnen Nederland
30-7-2023 Vliet en Burgh Crisisopvang en observatie voor kinderen tussen 6-12 jaar door Leger des Heils
6-8-2023 Stek Uitvoering diverse diaconale projecten in Den Haag
13-8-2023 Zending Kerk in actie. Egypte. De Koptisch-Orthodoxe kerk leert dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan.
20-8-2023 Financiële Nood Een steuntje in de rug voor mensen die op bijstandsniveau moeten leven.
27-8-2023 Wijkdiaconie De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden, verleent financiële hulp aan individuen  en ondersteunt het wijkwerk
3-9-2023 Pauluskerk De Pauluskerk is een laagdrempelig diaconaal missionair centrum midden in hartje Rotterdam met allerlei diaconale activiteiten
10-9-2023 Jong Protestant Jong Protestant) (JOP) ondersteunt het plaatselijke jeugdwerk met creatieve werkvormen
17-9-2023
vredesweek
17-25 sep
Vredesweek/PAX Praktische hulp voor vluchtelingen en vredesactivisten in oorlogsgebieden
24-9-2023 Noodfonds Vluchtelingenhulp LV Vluchtelingen in Leidschendam Voorburg met een verblijfsvergunning worden bij het opbouwen van een bestaan begeleid ( onderwijs, educatie, taallessen en financiële hulp
1-10-2023 Kerk en Israël Ondersteuning gesprek plaatselijke gemeenten over de relatie Kerk en Israël
8-10-2023 Sociaal Fonds LV Financiële steun als bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden
15-10-2023 Werelddiaconaat De opbrengst is bestemd voor projecten van de plaatselijke werkgroep ZWO in Bangladesh, India en Zuid Afrika
22-10-2023 Vluchtelingenwerk Nederland Behartiging belangen vluchtelingen en asielzoekers vanaf  aankomst tot integratie.
29-10-2023 Algemene Doeleinden Diaconale onkosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd wordt, bijv. kerkelijk bureau
5-11-2023 Najaarszending (Bulgarije) De opbrengst is bestemd voor project ZWO: Foka van de Beek in Bulgarije.
12-11-2023 Wijkdiaconie Middagen en bustocht senioren, individuele hulpverlening, avondmaal, kerk en buurt.
19-11-2023 Exodus Exodus ondersteunt gevangenen bij de integratie in de samenleving na hun vrijlating.
26-11-2023 Diaconaal Quotum Ondersteuning diaconaal werk door communicatie, fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.
3-12-2023 Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel dichtbij mensen. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd.
10-12-2023 Kerstgiften Een extraatje voor mensen met weinig geld in de dure kerstperiode.
17-12-2023 Kerstgroeten Een attentie voor ouderen en andere mensen die vaak aan huis gebonden zijn.
24-12-2023 Stichting IJM IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij.
24-12-2023 Kerstavond Kinderen in de Knel We delen het licht van Kerst met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.
25-12-2023
Kerst
Amnesty international Steun aan mensen wereldwijd die onrecht aangedaan worden.
31-12-2023 Diaconaal Quotum Ondersteuning diaconaal werk door communicatie, fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Collectebonnen

Bij het Kerkelijk Bureau zijn collectecoupons te koop. Deze coupons kunnen worden gebruikt voor de collecten in de kerkdiensten. De kaarten bestaan uit 20 bonnen van € 1,-. De coupons zijn geperforeerd, zodat de bonnen er gemakkelijk afgescheurd kunnen worden.

U kunt de collectekaarten afhalen bij het Kerkelijk Bureau (maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Informatie kunt u krijgen via:  kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl

G
Bestellen

De coupons zijn te bestellen door het overschrijven van € 20,-
(of een veelvoud daarvan)
naar rekeningnummer
NL07 RABO 0365 900 516 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. collectebonnen.

Opsturen?

Wilt u bij uw bestelling tevens de portokosten voldoen? De portokosten bedragen postzegel 1 voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor 5 t/m 12 collectekaarten postzegel 2.

Na ontvangst van het bedrag worden de coupons u met de (kerk)post toegezonden.

Belastingvoordeel

Gebruik maken van deze coupons kan ook nog belastingvoordeel opleveren omdat giften aan de kerk aftrekbaar zijn. Hiervoor kan als bewijs de bankafschrijving worden gebruikt. Een reden temeer om gebruik te maken van collectebonnen. Als u dat wenst kunt u ook een kwitantie hiervoor ontvangen.