Kerkelijke collectes / collectebonnen

Wekelijks wordt er door de diaconie gecollecteerd. Uw bijdrage kan worden gedeponeerd in de collectebus die tijdens de wekelijkse viering aanwezig is. Daarnaast kan uw bijdrage worden overgemaakt op rekening NL27 INGB 0000 2619 19 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg onder vermelding van ‘collecten volgens het collecterooster’.

Met de collecten worden in 2024 de navolgende collectedoelen gediend:

Datum   Collectedoel Omschrijving
1-1-2024   Wijkdiaconie  
7-1-2024   Sociaal Fonds LV  
14-1-2024   Stichting Leergeld LV  
21-1-2024   Stichting de Haven  
28-1-2024   PKN Jonge Generaties  
4-2-2024   Financiële Nood  
11-2-2024   Mission Aviation Fellowships  
18-2-2024   Diaconaal Quotum  
25-2-2023   Voorjaarszending (Bulgarije)  
3-3-2023   Open Doors  
10-3-2024   Vrienden van AMCHA Nederland  
17-3-2024   Paasgroeten  
24-3-2023   Werelddiaconaat  
31-3-2024 Pasen Missionair  
7-4-2024   Ouderenwerk  
14-4-2024   Voedselbank Stichting Buren  
21-4-2024   Wijkdiaconie  
28-4-2024   Financiële Nood  
5-5-2024   Stichting INLIA  
9-5-2024 Hemelvaart Sociaal Fonds LV  
12-5-2024   Binnenlands diaconaat  
19-5-2024 Pinksteren Pinksterzending  
26-5-2024   Algemene doeleinden  
2-6-2024   Stichting Red een Kind  
9-6-2024   SIV  
16-6-2024   Vakantieweek Ouderen  
23-6-2024   Financiële Nood  
30-6-2024   Vakantiegiften  
7-7-2024   GHZV  
14-7-2024   Hospice Vliethuys  
21-7-2024   Ouderenwerk  
28-7-2024   Financiële Nood  
4-8-2024   Vliet en Burgh  
11-8-2024   Zending  
18-8-2024   Stek  
25-8-2024   Financiële Nood  
1-9-2024   Wijkdiaconie  
8-9-2024   Jong Protestant  
15-9-2024   Pauluskerk  
22-9-2024   Vredeswerkcollecte  
29-9-2024   Noodfonds Vluchtelingenhulp LV  
6-10-2024   Israëlzondagcollecte  
13-10-2024   Sociaal Fonds LV  
20-10-2024   Werelddiaconaat  
27-10-2024   Vluchtelingenwerk Nederland  
3-11-2024   Algemene Doeleinden  
10-11-2024   Najaarszending (Bulgarije)  
17-11-2024   Wijkdiaconie  
24-11-2024   Exodus  
1-12-2024   Diaconaal Quotum  
8-12-2024   Nederlands Bijbelgenootschap  
15-12-2024   Kerstgiften  
22-12-2024   Kerstgroeten  
24-12-2024 Kerstavond Kinderen in de Knel  
25-12-2024 Kerst Amnesty international  
29-12-2024   St. IJM  
31-12-2024   Diaconaal Quotum  

Collectebonnen

Bij het Kerkelijk Bureau zijn collectecoupons te koop. Deze coupons kunnen worden gebruikt voor de collecten in de kerkdiensten. De kaarten bestaan uit 20 bonnen van € 1,-. De coupons zijn geperforeerd, zodat de bonnen er gemakkelijk afgescheurd kunnen worden.

U kunt de collectekaarten afhalen bij het Kerkelijk Bureau (maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Informatie kunt u krijgen via:  kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl

G
Bestellen

De coupons zijn te bestellen door het overschrijven van € 20,-
(of een veelvoud daarvan)
naar rekeningnummer
NL07 RABO 0365 900 516 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. collectebonnen.

Opsturen?

Wilt u bij uw bestelling tevens de portokosten voldoen? De portokosten bedragen postzegel 1 voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor 5 t/m 12 collectekaarten postzegel 2.

Na ontvangst van het bedrag worden de coupons u met de (kerk)post toegezonden.

Belastingvoordeel

Gebruik maken van deze coupons kan ook nog belastingvoordeel opleveren omdat giften aan de kerk aftrekbaar zijn. Hiervoor kan als bewijs de bankafschrijving worden gebruikt. Een reden temeer om gebruik te maken van collectebonnen. Als u dat wenst kunt u ook een kwitantie hiervoor ontvangen.