Bekendmaking over nieuwe wijkpredikanten

De wijkkerkenraad is zeer verheugd u te kunnen berichten dat in de gemeentevergadering van maandag 24 april 2023 de voorgedragen predikanten ds. Arlette Brabander en ds. Robert Stigter zijn verkozen...

Lees meer

Samen Delen Krant

De nieuwe Samen Delen Krant staat op de website. Kijk op Over ons > Wereldwijd of Klik op de link (na Lees meer) SAMEN-DELEN-KRANT

Lees meer
De Open Hof is:

een kleurrijke geloofsgemeenschap

waar muziek in zit

die de omgang met God zoekt

omziet naar elkaar

en hart voor de samenleving heeft

Volgende dienst

Zondag 11 juni 10.00 uur Koningkerk

Oecumenische dienst met de VC parochie
Voorganger ds. Carel vd Meij met de oecumenische werkgroep.

 


Buurthuiskamer

Kliederkerk

kerkmagaZIN

Info en vorige edities