Samen eten

We willen graag ‘eetclubjes’ opstarten, zodra dat kan. Groepen kerkleden die elkaar maandelijks ontmoeten en samen eten. Wellicht in wisselende samenstelling. Gewoon voor de gezelligheid en de verbinding. Daar hebben we behoefte aan, nu we al zo lang met...

Lees meer

Bid mee in de Week van gebed voor eenheid

In de week van 16 t/m 23 januari bidden christenen vanuit de hele wereld om eenheid. Ook in Leidschendam-Voorburg bidden we mee, iedere middag om 12 uur in één van de kerken. Deze gebeden zijn online te volgen. Op 18 en 19 januari is het in de Koningkerk en kun je ook...

Lees meer

Herziening plaatselijke regeling De Open Hof

In de “plaatselijke regeling” is vastgelegd hoe de wijkgemeente wordt bestuurd en welke procedures en afspraken gelden. Door aanpassingen in de kerkorde van de PKN was ook een herziening van de plaatselijke regeling van de wijkgemeente De Open Hof noodzakelijk. In...

Lees meer

Kerkdiensten tijdens lockdown

Onze kerkdiensten zijn allemaal online te volgen via Kerkomroep (Koningkerk Voorburg) en via Youtube (De Open Hof Voorburg). Helaas is het vanwege de lockdown niet mogelijk om zomaar zelf een kerkdienst bij te wonen. We werken met uitnodigingen. Wij mogen nu 50...

Lees meer

De Nederlandse Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

De NBV21 is een herziening van de Nederlandse Bijbelvertaling 2004, het jaar waarin de Protestantse Kerk Nederland tot stand kwam.  Met de NBV21 is het vertaalproces voltooid dat lang voor 2004 is begonnen. De NBV (2004) kreeg van de synode een hartelijke aanbeveling....

Lees meer

SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid....

Lees meer
De Open Hof is:

een kleurrijke geloofsgemeenschap

waar muziek in zit

die de omgang met God zoekt

omziet naar elkaar

en hart voor de samenleving heeft

Zondag 30 januari

We vieren Heilig Avondmaal en lezen Lucas 7:36-50. Thema: Amazing grace. Ds. Els van der Wolf leidt de dienst. liturgie 30 januari