Veertigdagen ‘Ik ben er voor jou’

Op aswoensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen, een periode van bezinning en inkeer. Je houdt je leven tegen het licht van de liefde van Christus. Je probeert te breken met dat wat je afleidt van het goede leven en neemt tijd voor gebed en bezinning. Dit...

Lees meer

5 maart: Wereldgebedsdag in Voorburg en Leidschendam

Vrijdag 5 maart is het Wereldgebedsdag. Samen komen kan helaas niet. Maar onze Raad van Kerken heeft een bijzondere viering opgenomen vanuit verschillende kerken in Leidschendam-Voorburg. De viering duurt ongeveer 20 minuten. Thema is ‘Rotsvast’. Het materiaal is dit...

Lees meer

Maaltijdprojecten Kerk en Buurt

Vanuit het samenwerkingsverband Bovenveen Samen werkt sinds februari de werkgroep Kerk & Buurt samen met Woej aan een maaltijdproject. Iedere woensdag wordt er gekookt in wijkcentrum De Groene Loper. De maaltijden worden opgehaald in de Koningkerk dan wel...

Lees meer

Interviews over de werken van barmhartigheid

‘Wat je gedaan hebt voor de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat heb je voor mij gedaan,’ zegt Jezus. In iedere kerkdienst gaan we in gesprek met iemand. Het gaat over een werk van barmhartigheid. Over hulp geven: hoe doe je dat? Maar ook over het...

Lees meer

Ds. Harry Smit 40-jarig ambtsjubileum

Op 1 maart 2021 is het 40 jaar geleden dat ds. Harry Smit werd bevestigd in het ambt van predikant. Hij was ook predikant in de Fonteinkerk. Hij stuurde ons een bericht hierover uit zijn huidige gemeente Burgh-Haamstede. Het is een door hem geschreven gedicht en...

Lees meer

Vrijdagavond 12 maart: Online pubquiz!

Quizmaster Joost Vinkenvleugel en side-kick ds. Els van der Wolf presenteren op vrijdagavond 12 maart online een quiz voor de hele familie. Test je kennis op het gebied van televisieseries, geschiedenis, ruimtevaart, koken, aardrijkskunde en de bijbel. Gewoon thuis,...

Lees meer

Mediteren bij de kruiswoorden van Jezus

Op aswoensdag 17 februari begint de veertigdagentijd. In die tijd op weg naar Pasen is er iedere donderdagochtend van 9.30-10.00 uur een kruismeditatie. Dat is een half uur met veel stilte en ruimte voor gebed. Steeds horen we één van de kruiswoorden van Jezus....

Lees meer

Filmpje: ‘Bovenveen Samen’ maakt een Paasboom

‘Bovenveen Samen’ gaat een Paasboom maken in de tuin van de Koningkerk en nodigt iedereen uit om mee te doen. Brei of haak lapjes van 14x14 cm om de boom te versieren! In dit bericht lees je er meer over en zie je ook het filmpje van Leidschendam-Voorburg TV hierover....

Lees meer

Soep en gebed in de veertigdagentijd, wie doet er mee?

Soep en gebed in de veertigdagentijd. Ook in coronatijd zorgt de oecumenische werkgroep van de Verrezen Christus Parochie en de Koningkerk dat dit door kan gaan. Op de woensdagen tijdens de veertigdagentijd wordt er soep gemaakt. Die soep wordt met een gedicht, gebed...

Lees meer

SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg

SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid....

Lees meer
De Open Hof is:

een kleurrijke geloofsgemeenschap

waar muziek in zit

die de omgang met God zoekt

omziet naar elkaar

en hart voor de samenleving heeft

7 mrt, 3e zondag veertigdagentijd

‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op,’ zegt Jezus. Wanneer ben je een vreemdeling? Wat is gastvrijheid? Ds. Els van der Wolf leidt deze kerkdienst.