Wat moet ik doen als

Gesprek

Soms heb je behoefte aan een gesprek. Over een concrete vraag, om je hart te luchten, dingen op een rij te zetten voor jezelf of om zomaar eens van gedachten te wisselen. Neem dan contact op met één van onze dominees. Er is een huiskamer in de kerk, maar je kunt ook ergens anders afspreken. Zo’n gesprek is vertrouwelijk, een dominee heeft geheimhoudingsplicht.

Zie ook De dominees

Lid worden

Ben je vaker bij ons geweest? Voel je je thuis? Dan nodigen we je uit je verder aan te sluiten bij de gemeenschap.  Je kunt lid worden. O ja, de administratieve kant is er ook nog. Dat gaan we regelen.

Geboorte

Als er een kind in je gezin gekomen is, kun je kiezen om het te laten dopen. De doop is een teken van Gods liefde voor ons. Ook is het mogelijk om je kind voor te stellen aan de gemeente en het te laten zegenen, een geboortedankzegging. Maak hierover een afspraak met één van de dominees. Ook als je er nog niet uit bent wat je wilt. Wat is dopen eigenlijk? En hoe dat gaat als je partner anders in het geloof staat? De dominee helpt jullie graag hierin je weg te vinden. 

Belijdenis

Wil je het volhouden op de weg van het geloof, dan is het belangrijk om deel uit te maken van een kerkgemeenschap, maar ook om een keer een ‘statement’ te maken. ‘Belijdenis doen’ in een kerkdienst is daar een goede vorm voor. Als je nog niet gedoopt bent zal in dezelfde viering de doop plaatsvinden. De dominees gaan graag met je daarover in gesprek. 

Huwelijk

Trouwen doe je in het gemeentehuis, voor de wet. In de kerk kun je je huwelijk laten bevestigen en inzegenen. Wij werken daar graag aan mee! De trouwdienst kan in ons kerkgebouw plaatsvinden, door één van onze dominees, maar ook in een ander gebouw of door een andere voorganger. Alles in goed overleg uiteraard. Neem zodra je trouwplannen concrete vorm aannemen contact op met één van de dominees. 

Thuis avondmaal vieren

Als je graag avondmaal zou willen vieren en niet in staat bent om naar de kerk te komen, laat het ons weten. Een dominee en diaken komen dan naar je toe (thuis of in een instelling of hospice) om in een kleine kring avondmaal te vieren. 

Uitvaart

De kerk is er ook in dagen van rouw. Wil je de stem van het geloof laten klinken bij de uitvaart, dan helpen we daar graag bij. Neem contact op met je dominee. In een persoonlijk gesprek zoeken we een passende vorm en inhoud van het afscheid. Een samenkomst kan – in overleg met de beheerder –  in de kerk worden gehouden, maar ook in een aula bij een begraafplaats of crematorium. Stem dag en tijdstip van de uitvaart van tevoren af met de dominee, om teleurstelling te voorkomen. Als je geen lid bent van de kerk, rekenen wij een onkostenvergoeding. 

U
Meer weten?
Je gesprekspartners

De dominees van De Open Hof