Dinsdag 23 april 2024 is Marian van Kesteren overleden, 73 jaar. Zij was betrokken bij De Open Hof wijkgemeente in de Koningkerk, en bij de gemeenschap Voorburg Leeft. Bovenal was ze als buurtbewoner en voorzitter van Fenomeen Bovenveen een drijvende kracht achter veel sociale activiteiten en zorg voor kwetsbare mensen in de buurt. We zullen haar hier missen. Vanwege haar grote geloof in Jezus Christus als haar Heer en Redder, vertrouwen wij er ten volle op dat haar Hemelse Vader haar thuisgehaald heeft. Thuis bij Hem waar ze het veel beter heeft dan hier op aarde.

De afscheidsdienst zal op dinsdag 30 april om 13:00 uur plaatsvinden in de Koningkerk, onder leiding van dominee Robert Stigter. Voorafgaand aan de dienst zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

Marian had een groot hart en een sterk karakter. Wat ze had, gaf ze weg aan mensen die het nog harder nodig hadden dan haarzelf. Mede daarom zal de diaconie van de Koningkerk alle kosten van de uitvaart op zich nemen. We vragen iedereen die Marian in liefde gedenkt om daaraan een bijdrage te leveren via onze diaconie, en een bijdrage over te maken via Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg  NL27INGB0000261919 onder vermelding van ‘afscheid Marian’. Ook zijn we op zoek naar sterke mensen die ’s ochtends de kist willen dragen op de begraafplaats. Die kunnen zich melden bij dominee Robert Stigter: 0643006247.

De dienst is hieronder terug te kijken: