Wereldwijd

We zijn wereldburgers. Letterlijk, sommigen van ons komen uit Burundi, Liberia, Zuid-Afrika of Sierra Leone. Anderen hebben elders op de wereld gewerkt. Dat kleurt onze kijk en inspireert ons tot de volgende activiteiten.

ZWO 

Samen met Protestantse Wijkgemeente Martini te Voorburg hebben wij een ZWO-werkgroep. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-groep vraagt aandacht en geld voor projecten, op gebied van noodhulp, werelddiakonaat en zending. Twee keer per jaar geeft ze de Samen Delen krant uit. Ze brengt projecten van KerkInActie onder de aandacht. Ook steunt zij initiatieven die gedragen worden door Voorburgers en is er betrokkenheid bij een zendingsproject.

Lees meer over projecten
Nieuw project in India

Amnesty International Voorburg

 

Amnesty voert wereldwijd acties voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. In Voorburg is ook een afdeling actief. Mensen die vanuit hun huis mee willen doen, kunnen contact opnemen met Jeannette Ridder-Numan: ridder@jrbv.nl. In de Koningkerk liggen iedere maand nieuwe voorbeeldbrieven. link naar https://voorburg.amnesty.nl/

Werkgroep Voorburg-Halle

 

De Marktkirche in Halle an der Saale is al 21 jaar partner van de Protestantse Gemeente Voorburg. Deze stad ligt op ongeveer 50 km van Leipzig in de voormalige DDR. Een werkgroep onderhoudt het contact en bereidt jaarlijks uitwisselingen tussen beide gemeenten voor.

Meer weten of meedoen? Info: Arjen van Aalst, arjenvanaalst@hotmail.com

Charter van Groningen

Onze wijkgemeente heeft het Charter van Groningen ondertekend. Daarmee kiezen wij partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en beloven wij steun en solidariteit bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.

Meer informatie vindt u hier

 

Indonesië

Bantu Anak Anak zet zich in voor scholing van kansarme kinderen in Indonesië en bevordering van de leefomstandigheden van deze kinderen. De oprichters zijn twee leden van wijkgemeente De Open Hof, Hans Biermans (†) en Wim Reinking.

Bangladesh

JW Support zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in Bangladesh. Dat doet de stichting door het bevorderen van eerlijke handel, toerisme, gezondheidszorg en onderwijs. De oprichtster is een lid van wijkgemeente De Open Hof, Joke Wittekoek. 

Bulgarije

Vanuit de ZWO-groep is er contact gelegd met Foka van de Beek. Zij is via de GZB uitgezonden voor zendingswerk in Bulgarije. Zij werkt aan Bijbels onderwijs, theologische toerusting en kadervorming aan kleine christelijke geloofsgemeenschappen.