Bezinnen

Ochtendbijbelkring

Eens per maand elkaar ontmoeten en in gesprek zijn over b.v. een Psalm.

Lees meer

Gemeentekringen

Kleine gespreksgroepen, zes bijeenkomsten, over ‘weg van leven’.

Lees meer

20-plus groep

In een ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten praten over geloof en meer.

Lees meer

Thema-avond

Contactpersoon: Bruun Feijen, b.feijen@ziggo.nl

Belijdenis doen

Een kort en krachtig traject over ‘ja’ zeggen tegen God en de gemeente. 

Christelijke meditatie

Begin de dag met stilte, eens per maand een uur van inkeer en gebed.

Lees meer

Taizéviering

Regionale Taizé Avondgebeden zijn gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die plaatvinden in het klooster van Taizé in Frankrijk, met meditatieve liederen die in allerlei talen worden gezongen. 
De avond bestaat uit een zangrepetitie (17:15), simpele maaltijd (18:15) en het Avondgebed met liederen uit Taizé (19:30). Onderdelen uiteraard ook los te volgen.
Ook als je nog niet weet of een Taizé dienst iets voor jou is, voel je welkom! We kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Deelname is gratis, er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage.
Aanmelden is wel heel gewenst, zodat we weten hoeveel eten en liturgieën we nodig hebben. Mail hiervoor naar Carolien Sleven via taizevoorburg@gmail.com of spreek Carolien of Joke Wittekoek even aan in de kerk. De flyers vind je ook achter in de kerk op de tijdschriftentafel. Tip: Zingen en eten doen we in verwarmde ruimtes, maar het kan koud zijn tijdens de dienst in de kerkzaal, dus neem wat warms mee. 

Data in 2023: 8 januari, 12 maart, 11 juni

Meditatie bij het kruis

Wekelijks half uur van inkeer en gebed rond het kruis, in de veertigdagentijd.

(In de veertigdagentijd pag. Meditatie bij het kruis)

Drie leerhuisavonden over Bonhoeffer

Verdieping in leven, theologie en spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Deze serie avonden is al een aantal keren gehouden. Bij voldoende belangstelling wordt dezelfde serie misschien opnieuw herhaald.

Leeskring actueel theologisch boek

In een aantal bijeenkomsten samen een theologisch boek lezen. 

Filmavond in de Koningkerk

Een interessante film plus nagesprek.