Bezinnen

Ochtendbijbelkring

Eens per maand elkaar ontmoeten en in gesprek zijn over b.v. een Psalm.

Lees meer

Gemeentekringen

Kleine gespreksgroepen, zes bijeenkomsten, over ‘weg van leven’.

Lees meer

20-plus groep

In een ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten praten over geloof en meer.

Lees meer

Thema-avond

Contactpersoon: Bruun Feijen, b.feijen@ziggo.nl

Belijdenis doen

Een kort en krachtig traject over ‘ja’ zeggen tegen God en de gemeente. 

Christelijke meditatie

Begin de dag met stilte, eens per maand een uur van inkeer en gebed.

Lees meer

Taizéviering

Iedere 2e zondag van de maand om 19.30 uur is er een viering met liederen en gebeden uit Taizé.

Contactpersoon: Carolien Sleven, c.sleven@hotmail.com

Meditatie bij het kruis

Wekelijks half uur van inkeer en gebed rond het kruis, in de veertigdagentijd.

(In de veertigdagentijd pag. Meditatie bij het kruis)

Drie leerhuisavonden over Bonhoeffer

Verdieping in leven, theologie en spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Deze serie avonden is al een aantal keren gehouden. Bij voldoende belangstelling wordt dezelfde serie misschien opnieuw herhaald.

Leeskring actueel theologisch boek

In een aantal bijeenkomsten samen een theologisch boek lezen. 

Filmavond in de Koningkerk

Een interessante film plus nagesprek.