Bezinnen

Vorming en Toerusting

Woensdagochtendbijbelkring

Eens per maand elkaar ontmoeten en in gesprek zijn over b.v. een Psalm.

Lees meer

Twintigers/dertigers kring

In een ongedwongen sfeer met leeftijdsgenoten praten over geloof en meer.

Lees meer

Bijbelkring met The Bible Project

 

Je leven delen, elkaar beter leren kennen en je geloof verdiepen via de Bijbel. Bij deze kring maken we gebruik van verdiepende animatiefilmpjes van The Bible Project, prachtig materiaal waarvan je in een paar minuten meer leert dan een dominee in een hele prekenserie kan stoppen. Vanaf dinsdag 10 oktober. Daarna 31 oktober elke 3 weken, om 20.00 uur, in De Open Hof. Opgeven bij dominee Robert.

Belijdenis doen

Een kort en krachtig traject over ‘ja’ zeggen tegen God en de gemeente. 

Christelijke meditatie

Eens per maand een klein uur waarin we stil worden bij een Bijbelgedeelte of een gebed.

Lees meer

Taizéviering

Regionale Taizé Avondgebeden zijn gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die plaatvinden in het klooster van Taizé in Frankrijk, met meditatieve liederen die in allerlei talen worden gezongen.
De avond bestaat uit een zangrepetitie (17:15), simpele maaltijd (18:15) en het Avondgebed met liederen uit Taizé (19:30). Onderdelen uiteraard ook los te volgen.
Ook als je nog niet weet of een Taizé dienst iets voor jou is, voel je welkom! We kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Deelname is gratis, er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage.
Aanmelden is wel heel gewenst, zodat we weten hoeveel eten en liturgieën we nodig hebben. Mail hiervoor naar Carolien Sleven via taizevoorburg@gmail.com of spreek Carolien of Joke Wittekoek even aan in de kerk. De flyers vind je ook achter in de kerk op de tijdschriftentafel. Tip: Zingen en eten doen we in verwarmde ruimtes, maar het kan koud zijn tijdens de dienst in de kerkzaal, dus neem wat warms mee.

Data 2023-2024: 26 november, 10 maart, 23 juni

Verdieping in de bijbelverhalen over Jezus

Dit jaar (2023-2024) start de kring Verdieping in de verhalen van Jezus. Centraal staan de onderlinge ontmoeting tussen volgelingen van Jezus en het op een dieper niveau ervaren van de bijbelverhalen over Jezus. Er zijn acht bijeenkomsten gepland.

De avonden beginnen met ontmoeting en delen in het geloof. Vervolgens wordt het verhaal verteld, gevolgd door ruimte voor spirituele verdieping onder leiding van een gespreksleider. Er is ook ruimte voor creatieve verdieping door middel van boetseren, schilderen,  tekenen, breien etc. De verhalen worden verteld volgens de Godly Play-methode door de vertellers van de PKN-gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Alle avonden zijn in de Dorpskerk (Damhouderstraat 2a Leidschendam) en beginnen met een inloop tussen 19.30 en 20.00 uur en worden rond 21.30 uur besloten.

dinsdag 23  januari 2024  De Grootste Gelijkenis, zonder woorden

dinsdag 27 februari 2024  De Grootste Gelijkenis, sleutelmomenten

dinsdag 19 maart 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Galilea (1)

dinsdag 23 april 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Galilea (2)

dinsdag 14 mei 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Judea (1)

dinsdag 11 juni 2024  De Grootste Gelijkenis, het werk in Judea (2)

Meditatie bij het kruis

Wekelijks half uur van inkeer en gebed rond het kruis, in de veertigdagentijd.

(In de veertigdagentijd pag. Meditatie bij het kruis)

Opfriscursus

 

De opfriscursus is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Je hebt misschien wel 10, 20, 30, 70 jaar geleden belijdenis gedaan. Sindsdien is er in de kerk en in de wereld veel veranderd. In deze opfriscursus verdiep je je (opnieuw) in de meest actuele theologische kennis over de basics van het christelijk geloof. De avonden vinden plaats op donderdag om 20.00 uur in de Koningkerk.

De avonden en thema’s zijn:

26 oktober God & het lijden: deze avond gaat het over jouw Godsbeeld, godsbeelden in verschillende religies, de Drie-eenheid, en hoe je beeld van God raakt aan hoe je omgaat met het lijden in de wereld.

9 november Jezus: deze avond gaat het over Jezus’ leven, Zijn boodschap en missie, de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding, Zijn hemelvaart en wederkomst, en de titels die Hem in het christelijk geloof worden toegekend.

23 november de Heilige Geest: deze avond gaat het over de Bijbelse beelden voor de Geest, hoe hemel en aarde elkaar in de Geest raken, over eenheid en heiligheid, de vrucht van de Geest, over luisteren naar de Geest en vervulling met de Geest. We oefenen met het luisteren naar de Geest met een eeuwenoude methode: Lectio Divina.

14 december Bijbel & Gebed: deze avond gaat het over een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof: hoe lees je de Bijbel? Als ‘waar van kaft tot kaft’? Als een boek met inspirerende verhalen? En moet je die verhalen nou letterlijk of figuurlijk lezen? Hoe is de Bijbel en de selectie van Bijbelboeken eigenlijk gegaan? Daarnaast gaat het over gebed: wat is bidden eigenlijk? We bestuderen het Onze Vader in meerdere vertalingen en eigenen ons de tekst toe met een creatieve oefening.

11 januari Doop & Avondmaal Wat wordt daar gevierd? Waarom dopen we kinderen, terwijl dat nergens in de Bijbel staat, of toch wel? En over Avondmaal: wat doen we daar nu eigenlijk?

25 januari Kerk & het Grote Verhaal: Welke beelden van de kerk zijn er in de Bijbel en wat betekenen ze? Wat is het doel van een kerkdienst? Waarom zit een kerkdienst zo in elkaar? Wat vind je zelf prettig in de kerk of wat juist niet?

Opgeven bij dominee Robert.