Meditatie bij het kruis

Op aswoensdag, 2 maart 2022, begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze periode is er wekelijks in de kerk een korte stiltemeditatie, rond het evangelie van het lijden van Christus. Stil worden kan je helpen om de woorden dieper tot je te laten doordringen en om te bidden.

Iedere donderdagmorgen vanaf kwart over 9 ben je welkom bij het kruis achterin de kerk. Er staan stoelen en gebedsbankjes. Er klinkt zachte muziek. Om half 10 beginnen we met het aansteken van de kaars. We zoeken een houding van stilte en ontvankelijkheid. In het hart van de bijeenkomsten klinkt een korte tekst uit het lijdensevangelie. Volgens de klassieke kloostertraditie van ‘lectio divina’, goddelijke lezing, word je uitgenodigd je te verdiepen in dat Bijbelwoord. Dat gaat in vier stappen, die we samen in stilte doorlopen. Stap 1 is ‘lectio’, je hoort een kort bijbelgedeelte. Stap 2 is ‘meditatio’, je mediteert op dat woord, je herkauwt het als het ware. Stap 3 is ‘oratio’, je bidt tot God. Stap 4 is ‘contemplatio’, stil zijn voor Gods aangezicht, rusten in zijn aanwezigheid. Aan het eind van de bijeenkomst luisteren we naar een lied uit Taizé en ontvangen we de zegen. Om 10 uur gaat ieder zijns weegs.

De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie iedere week komt, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben met mediteren om mee te doen.

Data : 3 mrt, 10 mrt, 17 mrt, 24 mrt, 31 mrt, 7 apr, 14 apr

Info en leiding: ds. Els van der Wolf-Kox, tel. (070)2128279  evanderwolfkox@gmail.com

Tijd: 9.15 uur ruimte open, 9.30-10.00 uur meditatie

Plaats: Koningkerk