Oecumene

Contact met andere kerken en geloofsgemeenschappen vinden we belangrijk

In de Open Hof laten we ons graag inspireren door mensen uit andere kerken.

We doen van harte mee in de Raad van Kerken van Leidschendam-Voorburg. Het is goed om elkaar beter te leren kennen, samen te vieren en samen dingen te doen. De Raad fungeert ook als gesprekspartner richting overheid en maatschappelijke organisaties en stimuleert bezinning op maatschappelijke thema’s.

 

;
Taizéviering

Regionaal Taizé Avondgebed
8-1, 15-3, 11-6
Zangrepetitie-maaltijd-avondgebed
zie aankondiging in o.a. nieuwsbrief
inl.: taizevoorburg@gmail.com

Samen bidden

voor kerk en samenleving
met christenen
uit verschillende geloofstradities

Parochie Verrezen Christus

samen soep eten in de
veertigdagentijd
en twee keer per jaar samen vieren
zie activiteiten