Hergebruik: wat kunt u in de kerk inleveren?

De Koningkerk stimuleert hergebruik. Het is goed om uw aandacht te vestigen op het inzamelmeubel voor hergebruik zoals dat links achterin de Voorhof staat (onder de tv bij de nooduitgang). Met het inleverstation wordt het hergebruik gestimuleerd en dat is vervolgens weer goed voor de natuur.

Via het inleverstation kunnen verschillende spullen worden ingeleverd. Door met name René Horst wordt er vervolgens voor gezorgd, dat deze spullen op de juiste plaats terecht komen. Mocht u geen raad weten met de navolgende spullen, dan ontvangen wij ze graag:

Postzegels en kaarten

Richtlijnen voor het verzamelen:

  • Postzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm); beschadigde zegels hebben geen waarde.
  • Afweken, tellen en sorteren is niet nodig. Dit wordt door vrijwilligers gedaan volgens bepaalde richtlijnen.
  • Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart mét zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Beschadigde kaarten hebben geen waarde.

De volgende soorten kaarten zijn bruikbaar:

  • Onbeschadigde kaarten met of zonder postzegel, formaat 9 x 13 cm en 10 x 15 cm. Vooral oudere kaarten zijn welkom!
  • Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van bijvoorbeeld Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Jo Spier, e.a. Alle andere dubbele kaarten zijn niet bruikbaar.

Unicef-kaarten, hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje achterop) en geboortekaartjes, alle soorten en maten

Wat levert het op?

De postzegel- en kaartenactie heeft in 2007 totaal € 40.418.20 opgebracht. De postzegels waren goed voor € 14.510,- en de kaarten leverden maar liefst € 25.908,20 op.. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.

[
Brillen

Gun uw oude bril een nieuw leven! In ontwikkelingslanden hebben ze vaak geen geld voor een nieuw montuur en glazen. Lever ze dus in en voorzie uw bril eventueel van de sterkte van de glazen.

Mobieltjes

Ingezamelde mobieltjes worden door ReCell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ net en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Kerk in Aktie is er blij mee!

Bankpapier en waardebonnen

Vakantiemunten en bankpapier (van de hele wereld), spaarzegels, waardebonnen, airmiles. De opbrengst is bestemd voor diverse kleine projecten.

Gereedschap

De Stichting Gered Gereedschap knapt gereedschap en verstuurt deze naar projecten en scholenontwikkelingsprojecten.  Duizenden mensen krijgen de instrumenten in handen om een zelfstandige toekomst op te bouwen. Meer info: kijk op geredgereedschap.nl voor de inleverlocaties.