Gemeentekringen

Elkaar beter leren kennen, met elkaar meeleven en in gesprek zijn over geloof en de betekenis daarvan in je alledaagse leven. Dat doe je in een gemeentekring, een groep van zes mensen die zes keer bij elkaar komt, thuis, in een tuin, of in de kerk.

We gebruiken het werkschrift ‘Weg van Leven,’ uitgegeven door de PKN. Thema’s zijn: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

Plaats: Koningkerk

Tijd: eind oktober, begin november starten we

Aanmelden: mail naar gemeentekringenopenhof@gmail.com (vermeld in die mail twee avonden waarop je wel zou kunnen, of kies voor de middagkring).

Contactpersoon: ds. Jan van der Wolf, 070-2128279, jtvanderwolf@gmail.com