Op weg naar Pasen kunt u op zondagmiddag 26 maart luisteren naar een verkorte versie van de Jerusalem Passion. Een muzikaal verhaal met als thema: ‘De hoop op eenheid van de mens’. Dit imposante werk wordt uitgevoerd door een deel van het JP-koor o.l.v. Hans Matla met daarbij diverse solisten en begeleiders.

Aanmelding

Naar verwachting zal de belangstelling voor dit JP-concert groot zijn, terwijl er ‘slechts’ 400 zitplaatsen zijn. Als u wilt komen luisteren is het raadzaam, dat u zich van tevoren aanmeldt.

  •  U kunt zich vanaf dinsdag 21 februari 2023 aanmelden
  •  U kunt zich aanmelden via de website www.muziekindekoningkerk.nl 
  •  U kunt maximaal 4 personen opgeven per aanmelding
  •  U ontvangt dan van ons een (digitale) bevestiging. Deze bevestiging is het toegangsbewijs.

We kijken uit naar een bijzonder zondagmiddagpassieconcert. Het concert begint om 14.30 uur en duurt 1,5 uur. Na het concert kunt u met een hapje en een drankje. Aan het eind van het concert vragen we u om een vrijwillige bijdrage in de gemaakte kosten voor dit concert. U bent van harte welkom!