Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond: Wereldgebedsdag.
Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het vrouwen uit Taiwan die de viering hebben voorbereid.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde gebeden klinken. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.
“Ik heb gehoord van jullie geloof”, schreef Paulus aan de Efeziërs. “Daarom vraag ik aan God of Hij jullie nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Zo kunnen jullie Hem steeds beter leren kennen.”‘Zichtbaar geloven’ is het thema van deze viering. Wij vieren dat met hen, de vrouwen uit Taiwan, zoals dat over de hele wereld op deze dag gevierd wordt. Samen bidden is een krachtig gebaar. U bent van harte welkom om dit samen met ons te vieren!

Vrijdagavond 3 maart 19.30 uur, Dorpskerk Leidschendam (Delftsekade 7)