In de Viering wordt een zegen gevraagd op het werk binnen Diaconaal Centrum Bij Bosshardt. Na afloop wordt er in een enkele toespraak aandacht besteed aan het beoogde doel. Aanwezig zijn de regio-officier van het Leger des Heils, de co├Ârdinator van de Bij Bosshardt en de voorzitter van de Algemene Kerkenraad.