Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Op weg naar Pasen staan we stil bij het lijden van Jezus, en hoe dat lijden verbonden is met het lijden van de armen in de wereld, en het lijden en zuchten van de schepping.