Vieringen met liederen en gebeden uit Taizé, verstilling en gebed. We beginnen om 19.30 (deuren open vanaf 19.00). We zingen bekende en minder bekende Taizé liederen, lezen een aantal korte gebeden en houden 10 minuten stilte. Na afloop is er thee en kunnen we elkaar ontmoeten. Welkom!
Tot en met juli zijn er nog maandelijkse Taizé-diensten op de tweede zondag van de maand. Na de zomervakantie krijgen de Taizé Avondgebeden een andere vorm. Geef je op voor de mailinglijst via taizevoorburg@gmail.com om op de hoogte te blijven.
Meer informatie bij Carolien Sleven (taizevoorburg@gmail.com).