Op zondag 11 juni is het laatste grote Taizé Avondgebed van dit eerste ‘uitprobeerjaar’ van de Taizé diensten in nieuwe vorm. Het was leuk om zoveel nieuwe gezichten te zien bij de diensten het afgelopen jaar! We kijken weer uit naar een mooie dienst en een gezellige avond. We zijn ook heel blij dat we deze dienst samen mogen vieren met gasten van PERKI, Taizé Berkel, Taizé Delft en Taizé Zoetermeer.

Taizé Avondgebeden zijn gebaseerd op de gebedsdiensten zoals die plaatsvinden in het klooster van Taizé in Frankrijk, met meditatieve liederen die in allerlei talen worden gezongen. De avond bestaat uit een zangrepetitie (17:15), simpele maaltijd (18:15) en het Avondgebed met liederen uit Taizé (19:30). Onderdelen uiteraard ook los te volgen. Deelname is gratis, er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is wel heel gewenst, zodat we weten hoeveel eten en liturgieën we nodig hebben. Mail hiervoor naar Carolien Sleven via taizevoorburg@gmail.com of spreek Carolien of Joke Wittekoek even aan in de kerk. De flyers vind je ook achter in de kerk op de tijdschriftentafel.

17:15 Zangrepetitie
18:15 maaltijd
19:30 avondgebed