In huiskamer Bij Bosshardt wordt door het Leger des Heils in samenwerking met de PCOB een Paasviering georganiseerd.