Vanaf 8.30 uur ontvangen wij onze gasten in de Koningszaal voor een Paasontbijt. Aanmeldingen bij Jan Hendriks (E: kkhendriks@live.nl).