De opfriscursus is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Opgeven bij dominee Robert.

Doop: wat vieren we met de doop, en waarom dopen we kinderen? Kerk: Welke beelden van de kerk zijn er in de Bijbel en wat betekenen ze? Wat is het doel van een kerkdienst? Waarom zit een kerkdienst zo in elkaar? Wat vind je zelf prettig in de kerk of wat juist niet?

 

Zie ook pagina ‘Bezinnen”