De opfriscursus is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Opgeven bij dominee Robert.

Doop & Avondmaal Wat wordt daar gevierd? Waarom dopen we kinderen, terwijl dat nergens in de Bijbel staat, of toch wel? En over Avondmaal: wat doen we daar nu eigenlijk?

Zie ook pagina ‘Bezinnen”