De opfriscursus is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Opgeven bij dominee Robert.

Bijbel & Gebed: deze avond gaat het over een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof: hoe lees je de Bijbel? Als ‘waar van kaft tot kaft’? Als een boek met inspirerende verhalen? En moet je die verhalen nou letterlijk of figuurlijk lezen? Hoe is de Bijbel en de selectie van Bijbelboeken eigenlijk gegaan? Daarnaast gaat het over gebed: wat is bidden eigenlijk? We bestuderen het Onze Vader in meerdere vertalingen en eigenen ons de tekst toe met een creatieve oefening.

Zie ook pagina ‘Bezinnen”