Bijbelstudie
De goede Herder en het verloren schaap Johannes 10: 1-18, Matteüs 18: 12-14 en Lucas 15: 1-7