Bijbelstudie
Het mosterdzaadje Matteüs 13: 31-32 en Marcus 4: 30-34