Bijbelstudie
De barmhartige Samaritaan Lucas 10: 25-37