Godly play

Intro gelijkenissen (Matteüs 13: 10-17 ) en de Barmhartige Samaritaan.