Donderdag 15 juni wordt in de Koningszaal een presentatie over Romaanse kunst gegeven door ds. Carel van der Meij. Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend en staat de koffie klaar. Om 20.00 uur begint de lezing.

Over de Middeleeuwen wordt vaak gesproken als de ‘duistere Middeleeuwen’. Maar wie oog heeft voor de kerkbouw, de beeldhouwkunst en de schilderkunst in die tijd, Romaanse kunst genoemd, ziet iets heel anders. Romaanse kunst wil niet imponeren door enorme omvang, zoals Gothische kathedralen. We zien er meer de menselijke maat in terug. Belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis.