Er zijn niet zoveel schilderijen met zekerheid toe te schrijven aan de schilder Jeroen Bosch. Maar de ongeveer 25 schilderijen die zeker van zijn hand zijn, zijn wereldberoemd. Hij gaf op een fantasievolle en soms raadselachtige manier invulling aan veelal religieuze motieven. We gaan een avond aan de hand van een aantal schilderijen dieper op de verbeelding van die religieuze motieven in. Herkennen we daar nog iets in of staat het ver van ons af? Hoe ervaren we ons eigen geloof in vergelijking met de geloofservaring van een late middeleeuwer? Genoeg om naar te kijken en daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 20 oktober, om 20.00 uur in de Koningkerk.