Dit jaar (2023-2024) start de kring Verdieping in de verhalen van Jezus. Centraal staan de onderlinge ontmoeting tussen volgelingen van Jezus en het op een dieper niveau ervaren van de bijbelverhalen over Jezus. Er zijn acht bijeenkomsten gepland.

De avonden beginnen met ontmoeting en delen in het geloof. Vervolgens wordt het verhaal verteld, gevolgd door ruimte voor spirituele verdieping onder leiding van een gespreksleider. Er is ook ruimte voor creatieve verdieping door middel van boetseren, schilderen,  tekenen, breien etc. De verhalen worden verteld volgens de Godly Play-methode door de vertellers van de PKN-gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Alle avonden zijn in de Dorpskerk (Damhouderstraat 2a Leidschendam) en beginnen met een inloop tussen 19.30 en 20.00 uur en worden rond 21.30 uur besloten.

Onderwerp: De Grootste Gelijkenis, sleutelmomenten