Vanaf 11.30 uur worden in het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt kerststukjes gemaakt voor de buurt. Voor een broodje wordt gezorgd. Er zijn minimaal 50 kerststukjes nodig.

Inleveren van spulletjes voor de samen te stellen kerststukjes kan nog steeds in de door in DC Bij Bosshardt. Kerststukjesmakers en groenknippers kunnen zich via e-mail aanmelden (kkhendriks@live.nl).