Op zondag 19 maart is er weer een High Tea in de Koningszaal, georganiseerd door de werkgroep kerk en buurt. De thee staat klaar om 14.00 uur en de lezing begint om 15.00 uur.
Deze keer verzorgt dominee Harry Smit, die wij nog kennen als voormalig predikant van de Fonteinkerk, een lezing over het begin maart 2023 verschenen boek ‘De Ziel van Catharina’. Dominee Smit heeft het geschreven samen met zijn dochter Judith. Het boek gaat over het onderduikverhaal van de moeder van Harry Smit die in de 2de wereldoorlog vanwege haar Joodse achtergrond onder moest duiken terwijl het boek tevens gaat tevens gaat ‘over wat onze joodse ziel in ons leven te weeg heeft gebracht’. Het boek verschijnt begin 2023.De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Opgave vooraf is niet nodig.

Inlichtingen: Houw The