Diaconaal Centrum bij Bosshardt en Reakt Parnassia organiseren op donderdag 2 november een bijeenkomst in het teken van Allerzielen. We gedenken onze doden, noemen de namen, ontsteken lichtjes en luisteren naar troostende teksten en muziek. De bijeenkomst is van 15.15-16.15 uur in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 Voorburg. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee in de buurthuiskamer Bij Bosshardt. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Meer informatie via dominee Robert Stigter domineerobert@deopenhofvoorburg.nlof coördinator Jan Baronner Jan.baronner@legerdesheils.nl