Christelijke meditatie

Christelijke meditatie: begin de dag met stilte

In de kerk praten we en doen we van alles. Bij meditatie maken we ruimte en tijd om stil te worden. Stil worden voor wat er in je leeft, stil worden voor God. Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven.

Hoe ziet zo’n meditatiebijeenkomst eruit? Het is lastig om dat goed te omschrijven. Je kunt het beste gewoon een keer aanschuiven om het te ervaren. Na een korte toelichting gaan we naar de meditatieruimte. We worden stil. We luisteren naar een Bijbelgedeelte. Met vragen word je uitgenodigd om je aandacht te richten op wat je hoort, wat tot je komt. In stilte overpeins je dat, voor jezelf, voor God. Aan het eind klinkt een Taizélied en een zegenbede. Daarna is er ruimte om iets te delen van wat je ontvangen hebt. Ook als je hier geen ervaring mee hebt, ben je welkom om mee te doen. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn.

Data 2022 : 6 oktober, 3 november, 1 december.

Tijd: 9.20 zaal open, 9.30-10.30 meditatie-bijeenkomst

Iedere bijeenkomst is los te volgen.

Contactpersoon: Will Merx