Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers

Wijkdiaconie
Bankrekening
NL95 INGB 0008 0343 72
o.v.v. Wijkdiaconie

Wijkkas
Bankrekening
NL30 INGB 0007 2358 74
t.n.v. wijkkas Koningkerk
 

Bloemenfonds
De Open Hof

Bankrekening
NL30 INGB 0007 2358 74
Wijkkas Koningkerk
o.v.v. Bloemenfonds

Wijkgemeente De Open Hof


Wijkdiaconie

mensen doneren voor financiële ondersteuning voor mensen met smalle beurs, voor een ondersteuning van deze mensen met Kerst, met Pasen en in de grote vakantie, voor de ondersteuning van het bezoekwerk, voor de financiering van de ouderenmiddagen, etc.
Wijkkas
Met een zekere regelmaat wordt u opgeroepen iets voor de wijkkas te storten. Maar waar stort u dan eigenlijk voor? Wat wordt er uit de wijkkas betaald? Heel wat! 

Werkmateriaal voor de Koningskinderen en tienerdienst, doopkaarsen, kinderbijbels als cadeau voor doopouders, de grote paaskaars in de kerk, materiaal voor de oppasdienst, vergaderingen van de diverse groepen binnen onze gemeente, organisatie van bezinningsdagen, de kosten van dankjewel-avonden voor de vrijwilligers, kosten van de cantorij, trouwbijbels, foto’s bij bijzondere gebeurtenissen.

En dat is maar een greep uit de lijst van uitgaven. De wijkkas krijgt ieder jaar een bedrag uit de centrale kas van de kerkrentmeesters. Maar daar redden we het niet mee. Vandaar de vraag om af en toe eens aan de wijkkas te denken. Dan kunnen al die activiteiten in onze gemeente gewoon doorgaan.

 

Actie Kerkbalans

Ieder jaar wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden onder alle leden van de Protestantse Kerk. U krijgt dan een brief met informatie van het College van Kerkrentmeesters, waarin een vrijwillige financiële bijdrage wordt gevraagd voor de instandhouding van de kerk. Richtlijn is een bepaald percentage van het jaarlijks inkomen.

 

Bankrekeningnummers PGV

Actie Kerkbalans en/of giften: NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
inz. Kerkbalans
Extra Actie Kerkbalans 2021 NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans
Collectebonnen
(€ 20,- per kaart)
NL07 RAB0 0365900516 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg
Diaconie: NL98 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg
Eindejaarscollecte: NL54 RABO 0373 7311 59 t.n.v. CvK Prot.Gem.Voorburg Quotum collecten
PROEF! : NL32 RABO 0373 7311 67 t.n.v. Administratie Voorburgs Kerkblad Voorburg
Solidariteitskas: NL82 RABO 0373 3711 40 t.n.v Prot Gem Voorburg inz. solidariteitskas
Zending: NL82 RABO 0373 7465 63 t.n.v. Diaconie PG Voorburg ZWO Zending
ZWO: NL97 RABO 0373 7430 92 t.n.v. Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente Voorburg