Bezoek van burgemeester W.M. Vroom aan de Koningkerk

Vrijdagmiddag 24 maart bracht de nieuwe burgemeester M.W. Vroom een bezoek aan de Koningkerk, in het kader van zijn eerste verkenningstocht door Leidschendam-Voorburg. Hij kwam speciaal voor het maaltijdproject van Houw The op de vrijdagmiddag en het diaconaal centrum...

Dank-je-wel avond 15 april

Op zaterdag 15 april organiseert de Protestantse Gemeente Voorburg een dank-je-wel-avond. Voor allen die zich – hoe dan ook – hebben ingezet voor de gemeente, ons financieel hebben gesteund, de leden die ons een warm hart toedragen en hen die zich de komende jaren...

Brood met soep – maaltijd

Veertigdagentijd, tijd van bezinning en even stilstaan. Tijd voor soepmaaltijden in de Open Hof Gemeente en de Verrezen Christus Parochie. In de vijf weken voorafgaande aan de Goede of Stille Week verzorgt de werkgroep oecumene vijf keer een soepmaaltijd. Het thema...

Samen Delen Krant

De nieuwe Samen Delen Krant staat op de website. Kijk op Over ons > Wereldwijd of Klik op de link (na Lees meer) SAMEN-DELEN-KRANT