Concept Jaarrekening 2023 Diaconie

Het college van diakenen legt de concept jaarrekening 2023 aan de gemeente voor. Voor een volledig overzicht van de activiteiten is hieraan het secretarieel jaarverslag toegevoegd. In beide verslagen wordt verantwoording afgelegd over de sociale projecten en...

Concept Jaarrekening 2023 PGV

Het college van kerkrentmeesters legt de concept jaarrekening 2023 aan de gemeente voor. Er zijn positieve en negatieve zaken te melden. Beurskoersen trokken aan, legaten van grote (materiƫle) omvang werden toegezegd en gedeeltelijk ontvangen en de opbrengsten uit...