In de maanden juni/juli staan wij stil bij de duizenden vluchtelingen die de afgelopen jaren omgekomen zijn aan de Europese grenzen. Hoe we dat precies gaan doen, lees je elders. Dat bracht ons ertoe om de komende tijd het bijbelboek Ruth te lezen in de zondagse diensten. In het boek Ruth gaat het ook over migratie en integratie. De Moabitische Ruth wordt één van de aartsmoeders van koning David en dus ook van Jezus. Het bijbelboek leest als een novelle, een liefdesgeschiedenis, een bekeringsverhaal, een weg naar een nieuw leven. In de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, is het boek Ruth één van de vijf feestrollen. Het verhaal speelt in de oogsttijd en wordt gelezen op het oogstfeest (Wekenfeest, Sjavoeot), dat samenvalt met ons Pinksterfeest.

Er is veel te beleven aan dit bijbelboek. Daarom wijden we twee kerkdiensten aan elk hoofdstuk.

06 juni   Ruth 1

13 juni   Ruth 1

20 juni   Ruth 2 (viering Heilig Avondmaal)

27 juni   Ruth 2 (m.m.v. Open Hof Band)