Als je met Jezus onderweg bent, ontdek je voortdurend dat Hij anders is dan je denkt. Kinderen gaan voor in het koninkrijk van God. Rijkdom is een sta-in-de-weg. En als je de belangrijkste wil zijn, moet je de anderen dienen. We lezen vier zondagen uit Marcus 10. Daarmee volgen we het oecumenische leesrooster.

3 oktober           Marcus 10:1-12 over echtscheiding

Het is Israëlzondag. We laten ons inspireren door de Joodse manier van Schriftuitleg.

 

10 oktober         Marcus 10:17-31 door het oog van de naald

Over rijkdom en het koninkrijk van God binnengaan.

 

17 oktober         Marcus 10:32-45 wie de belangrijkste wil zijn

In deze dienst is Foka van de Beek (zendingswerker uit Bulgarije) bij ons.

 

24 oktober         Marcus 10:46-52 tastend in het duister zoekend naar licht

Oecumenische dienst in de kerk van de Verrezen Christus in Voorburg-West.

 

Iedereen is welkom in de kerkdiensten.

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Er is geen registratie i.v.m. corona bij de ingang. De kerkzaal is ruim genoeg om ‘gepaste afstand’ van elkaar te houden. We houden rekening met elkaar, ook bij het in- en uitgaan van de kerk. Tijdens de dienst zingen we samen. Voor en na de dienst is er koffie.

De kerkdiensten zijn ook online te volgen, live of later via Kerkomroep (Koningkerk Voorburg) of Youtube (De Open Hof Voorburg).