Op aswoensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen, een periode van bezinning en inkeer. Je houdt je leven tegen het licht van de liefde van Christus. Je probeert te breken met dat wat je afleidt van het goede leven en neemt tijd voor gebed en bezinning. Dit jaar staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Dat zijn zeven concrete daden van liefde, geïnspireerd door wat Jezus zegt in Matteüs 25:35,36. ‘Ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

In iedere kerkdienst verdiepen we ons in een Bijbelgedeelte bij één van deze thema’s:

  • 21 feb   zieken bezoeken
  • 28 feb   dorstigen laven
  • 7 mrt     vreemdelingen onderdak bieden
  • 14 mrt   de naakten kleden
  • 21 mrt   hongerigen voeden
  • 28 mrt   gevangenen bezoeken

We ontmoeten elke zondag een ‘ervaringsdeskundige.’ Iemand die aan de lijve heeft ervaren hoe het is om geholpen te worden of te helpen of beide… Ook hebben we aandacht voor werk van Kerk in Actie, in Moldavië, Indonesië, Zuid-Afrika en in Nederland. En er is steeds een idee om zelf ‘aan het werk’ te gaan.

Ook thuis kun je meedoen met ‘Ik ben er voor jou’. Er wordt een veertigdagenkalender verspreid in de gemeente. Met een Bijbelgedeelte voor elke dag en gebeden. Plus een wekelijkse ‘vastentip:’ een suggestie om bewuster te leven en geld te sparen voor de projecten van Kerk in Actie.

De laatste week van de veertigdagentijd is de Goede Week, die begint op Palmzondag 28 maart. In deze week staan we erbij stil dat Jezus zichzelf gegeven heeft en stierf aan een kruis. Maar zijn dood is niet het laatste. Jezus leeft! Op 4 april vieren we Pasen.