Over ons

Wie bij ons op zondagmorgen een kerkdienst meemaakt, komt in een informele sfeer terecht. Je maakt makkelijk contact. We zijn een (ook letterlijk!) kleurrijke geloofsgemeenschap. 

De kerkdienst is erop gericht om je vertrouwen in God te voeden. We geloven dat God je door de woorden van de Bijbel inspireert, moed geeft, maar soms ook tegenspreekt, in je concrete leven van iedere dag. We zingen liederen uit verschillende tradities en laten ook filmpjes en afbeeldingen zien. 

We staan met twee benen in de samenleving. Een bijzonder moment is het gebed, waarin kerkgangers een kaarsje kunnen aansteken en iets verwoorden van wat hun bezighoudt. Zo is de kerkdienst het kloppende hart van alles wat we als gemeente doen en zijn in de rest van de week.

Diaconie

De diaconie ondersteunt
mensen die praktische hulp
nodig hebben

Wereldwijd

In De Open Hof kijken
we over onze
landsgrenzen heen

Oecumene

Contact met andere kerken
en geloofsgemeenschappen
vinden we belangrijk

Organisatie en beleid

Om kerk te kunnen zijn, is ook organisatie nodig. En we kunnen niet alles doen, dus maken we keuzes: beleid. We hebben ons beleid ‘Kompas’ genoemd. In de infographic hieronder zie je waar we vooral op inzetten.

Lees meer over organisatie en beleid

Vacatures De Open Hof

Vacature Predikant

Bankrekeningnummers

Geschiedenis

De Open Hof is ontstaan in 2013 door het samengaan van twee protestantse wijkgemeenten: de gemeenten rond de Fonteinkerk (Voorburg-west) en rond de Koningkerk.

Geschiedenis