Vanuit het samenwerkingsverband Bovenveen Samen werkt sinds februari de werkgroep Kerk & Buurt samen met Woej aan een maaltijdproject. Iedere woensdag wordt er gekookt in wijkcentrum De Groene Loper. De maaltijden worden opgehaald in de Koningkerk dan wel rondgebracht door vrijwilligers. De maaltijden zijn bestemd voor hen die op grond van leeftijd of financiële positie extra aandacht kunnen gebruiken. Inmiddels betreft het ruim 30 maaltijden per week. Er wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht.

Aanmelding voor maaltijden dan wel als vrijwilliger:

Houw The (e-mail: dhthe@xs4all.nl, tel. 070-386.11.35)

 

Biologische groentepakketten via de Koningkerk

Vanaf begin maart is de Koningkerk een afhaalpunt voor de Stichting Lekker Nassûh. Wekelijks wordt er door de Stichting een biologische groentepakket samengesteld en afgenomen bij lokale boeren uit de omgeving. De stichting functioneert zonder winstoogmerk. Nadere informatie www.lekkernassuh.org.

Het groentepakket is divers van samenstelling en biedt voldoende groenten voor een week voor 2 personen. De kostprijs is € 12,50. We proberen als ‘groene’ kerk – ook voor diaconale doeleinden – een distributiepunt op te starten en zoeken daartoe klanten. Wie geïnteresseerd is om (periodiek) een groentepakket af te nemen sturen we gaarne informatie over de inhoud van het pakket toe. Laat het even weten! Vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Jan Hendriks (e-mail: kkhendriks@live.nl, tel. 06-389.26.344).