Het eerste experiment met digitaal koffiedrinken na de kerkdienst was een succes. Zondag 18 oktober zat ds. Jan met een kopje koffie voor zijn laptop. Zo’n 15 koffiedrinkers sloten zich bij hem aan. Mensen die thuis de kerkdienst hadden gevolgd, kerkgangers die snel naar huis gingen na de dienst, maar ook iemand in de trein, werkzaam als conducteur. Steeds als er iemand bij kwam in de online-sessie, werd die door ds.Jan vrolijk welkom geheten en voorgesteld aan de hele groep. Jan vroeg de koffiedrinkers wat ze mee genomen hadden uit de kerkdienst. Dat leverde een ontroerend palet aan reacties op. Iemand was geraakt door de muziek van de band. Een ander bracht nauwkeurig onder woorden waar de preek over ging. En weer een ander vroeg zich af of ze zou durven de preek in praktijk te brengen. Gewoon lekker luisteren kon natuurlijk ook. We zijn plan dit vaker te doen. Op de nieuwsbrief lees je wanneer.