De NBV21 is een herziening van de Nederlandse Bijbelvertaling 2004, het jaar waarin de Protestantse Kerk Nederland tot stand kwam.  Met de NBV21 is het vertaalproces voltooid dat lang voor 2004 is begonnen. De NBV (2004) kreeg van de synode een hartelijke aanbeveling. Dat zal ook gelden voor de NBV21, als deze in november officieel in de synode wordt gepresenteerd en wordt uitgereikt aan de synodeleden.
In deze definitieve vertaling is het loslaten van de hoofdletter in verwijzingen naar God, Jezus en de Heilige Geest teruggedraaid. Hoofdletters uit eerbied, zoals die ook in het liedboek 2013 zijn gehandhaafd. Ook voor deze bijbel geldt hetzelfde als dat wat over het liedboek is geschreven.
“Niet enkel bedoeld voor gebruik in kerkdiensten, maar evenzeer om te functioneren op andere momenten en plaatsen, bijvoorbeeld in getijden en persoonlijke meditatie, pastoraat en geloofsgesprek, gezin en school.”

Wilt u een bijbel kopen of inzien? Dat kan. Voor informatie stuurt u een mail naar Jan Nienhuis, jnienhuis@ziggo.nl