Kerkelijke collectes / collectebonnen

Bij het Kerkelijk Bureau zijn collectecoupons te koop. Deze coupons kunnen worden gebruikt voor de collecten in de kerkdiensten. De kaarten bestaan uit 20 bonnen van € 1,-. De coupons zijn geperforeerd, zodat de bonnen er gemakkelijk afgescheurd kunnen worden.

U kunt de collectekaarten afhalen bij het Kerkelijk Bureau (maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Informatie kunt u krijgen via:  kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl

G
Bestellen

De coupons zijn te bestellen door het overschrijven van € 20,-
(of een veelvoud daarvan)
naar rekeningnummer
NL07 RABO 0365 900 516 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. collectebonnen.

Opsturen?

Wilt u bij uw bestelling tevens de portokosten voldoen? De portokosten bedragen postzegel 1 voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor 5 t/m 12 collectekaarten postzegel 2.

Na ontvangst van het bedrag worden de coupons u met de (kerk)post toegezonden.

Belastingvoordeel

Gebruik maken van deze coupons kan ook nog belastingvoordeel opleveren omdat giften aan de kerk aftrekbaar zijn. Hiervoor kan als bewijs de bankafschrijving worden gebruikt. Een reden temeer om gebruik te maken van collectebonnen. Als u dat wenst kunt u ook een kwitantie hiervoor ontvangen.