Het draait om gebed in de kerkdiensten op weg naar Pinksteren. Jezus zegt: ‘Zal de Vader in de hemel niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen?’ (Lukas 11:13) Ieder zondag staat er een Psalm centraal, een gebed uit het gebedenboek van Israël. Aan de hand van die Psalmen komen we verschillende thema’s op het spoor.

25 april: Aanbidden, met Psalm 100

2 mei: Leven voor Gods aangezicht, met Psalm 8

9 mei: Bidden en vragen, met Psalm 13

16 mei: De kerk als huis van gebed, met Psalm 146

Zo gaan we biddend op weg naar Pinksteren, 23 mei. We hopen dat u meedoet, in de kerk of thuis bij Kerkomroep of Youtube!