Engelen horen bij het kerstverhaal. Maria krijgt bezoek van een engel en ook Jozef ziet een engel, in een droom. Een engel vertelt de herders dat Jezus is geboren en er is een engelenkoor dat ‘Ere zij God’ zingt. Maar in onze wereld lijken engelen afwezig. Onze wereld is ‘onttoverd.’ Wij leven met de aardse concrete werkelijkheid en engelen passen daar niet in.

In deze adventstijd hebben we een kerstengelproject. Misschien ben jij één van de kerstengelen die op pad gaat. Of je wordt verrast door zo’n engel.

Ook in de zondagse diensten gaat het over engelen. In de bijbel zijn ze namelijk volop aanwezig, deze boodschappers van Godswege. Zij laten ons zien dat God naar ons omziet en ingrijpt ten goede. Hoe kunnen onze ogen geopend worden voor hun aanwezigheid?

 

28 nov   onopgemerkte engelen (Hebreeën 13:2)

5 dec     beschermengelen? (Psalm 91:11)

12 dec   gastvoorganger dr. W. van Herwijnen te Zwijndrecht

19 dec   de engel Gabriël (Lucas 1:28)