Hip Helpt

De Raad van Kerken heeft besloten een lidmaatschapsovereenkomst met de landelijke organisatie ‘HIP Helpt’ te sluiten. De Stichting De Schakel/Raad van Kerken zal in de komende week het akkoord sluiten. Vanaf 1 november zal de lokale afdeling starten. Hip biedt in de buurt:

praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd.

De werving is begonnen van een coördinator (4-8 uur per week) en vrijwilligers voor af en toe een klus, of meer regelmatig. Een werkgroep begeleidt het proces.
Heeft u belangstelling? Aanmelden of vragen bij Hans Kruijssen, secretaris Raad van Kerken, secretaris@raadvankerkenlv.nl  tel. 06 52430867.

Nieuwkomers

De Raad van Kerken heeft besloten om in de nieuwbouwwijk de Binckhorst welkomstkaarten te verspreiden namens de kerken, de christenen in Leidschendam-Voorburg,
Een uitnodiging aan nieuwkomers die op zoek zijn naar inspiratie, naar contacten met mensen die zich inzetten voor milieu, armen, vluchtelingen, voor iedereen op zoek naar zingeving.
De welkomstkaart wordt eind november verspreid in de Binckhorst.
De bedoeling is dat volgend jaar andere nieuwbouwwijken volgen.