Vorming en toerusting

Een voorlopig programma van vorming en toerusting is bekend en staat hieronder. Een overzicht voor in de agenda is te vinden via Activiteiten (en info via tegel Bezinnen)

Woensdagochtend Bijbelkring

Elke 2e woensdagochtend van de maand komt een groep gemeenteleden van jong tot oud bij elkaar om te delen hoe het gaat, een stuk uit de Bijbel te lezen en daarover iets te delen. De volgende bijeenkomst is woensdag 11 oktober om 10.00 uur. We komen dan bij elkaar in de Voorhof, het eerste gedeelte van de kerkzaal. Iedereen is welkom en van harte uitgenodigd! Aanmelden is niet nodig. Dominee Robert.

Christelijke meditatie

Eens per maand een klein uur waarin we stil worden bij een Bijbelgedeelte of een gebed. We beginnen steeds met een korte introductie, dan de meditatie, na afloop nog een kort moment om te delen. Wie wil is daarna van harte welkom in de buurtkamer “Bij Bosshardt” voor een kopje koffie of thee. We komen samen op de eerste donderdagochtend van de maand (5 oktober) van 9.30-10.30 uur (max) in de kerkzaal van de Koningkerk. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Will Merx.

Twintigers/dertigers kring

Zondag 1 oktober gaat de 20/30’ers kring weer van start. Als twintiger en dertiger komt er zoveel op je af: je ploetert door je opleiding heen, krijgt een relatie of niet, gaat op zoek naar vastigheid, en voor je het weet zit je bij huisje/boompje/beestje. Maar waar is God in al die dingen? Hoe kan geloven ons richting geven? Kunnen we rust vinden in een bestaan van rennen en plannen? Daar gaan we samen naar op zoek. We komen deze keer samen om 20.00 uur, bij dominee Robert en Hilde Stigter: Laan van Haagvliet 19. Zit jij in deze leeftijdscategorie, en klinkt dit interessant, of heb je vragen? Opgeven bij dominee Robert.

Bijbelkring met The Bible Project

Je leven delen, elkaar beter leren kennen en je geloof verdiepen via de Bijbel. Bij deze kring maken we gebruik van verdiepende animatiefilmpjes van The Bible Project, prachtig materiaal waarvan je in een paar minuten meer leert dan een dominee in een hele prekenserie kan stoppen. Vanaf dinsdag 10 oktober (daarna 31 oktober), elke 3 weken, om 20.00 uur, in de Koningkerk. Opgeven bij dominee Robert.

Opfriscursus

De opfriscursus is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Je hebt misschien wel 10, 20, 30, 70 jaar geleden belijdenis gedaan. Sindsdien is er in de kerk en in de wereld veel veranderd. In deze opfriscursus verdiep je je (opnieuw) in de meest actuele theologische kennis over de basics van het christelijk geloof. De avonden vinden plaats op donderdag om 20.00 uur in de Koningkerk.
De avonden en thema’s zijn:
26 oktober God & het lijden: deze avond gaat het over jouw Godsbeeld, godsbeelden in verschillende religies, de Drie-eenheid, en hoe je beeld van God raakt aan hoe je omgaat met het lijden in de wereld.
9 november Jezus: deze avond gaat het over Jezus’ leven, Zijn boodschap en missie, de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding, Zijn hemelvaart en wederkomst, en de titels die Hem in het christelijk geloof worden toegekend.
23 november de Heilige Geest: deze avond gaat het over de Bijbelse beelden voor de Geest, hoe hemel en aarde elkaar in de Geest raken, over eenheid en heiligheid, de vrucht van de Geest, over luisteren naar de Geest en vervulling met de Geest. We oefenen met het luisteren naar de Geest met een eeuwenoude methode: Lectio Divina.

14 december Bijbel & Gebed: deze avond gaat het over een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof: hoe lees je de Bijbel? Als ‘waar van kaft tot kaft’? Als een boek met inspirerende verhalen? En moet je die verhalen nou letterlijk of figuurlijk lezen? Hoe is de Bijbel en de selectie van Bijbelboeken eigenlijk gegaan? Daarnaast gaat het over gebed: wat is bidden eigenlijk? We bestuderen het Onze Vader in meerdere vertalingen en eigenen ons de tekst toe met een creatieve oefening.
11 januari Doop & Avondmaal Wat wordt daar gevierd? Waarom dopen we kinderen, terwijl dat nergens in de Bijbel staat, of toch wel? En over Avondmaal: wat doen we daar nu eigenlijk?
25 januari Kerk & het Grote Verhaal: Welke beelden van de kerk zijn er in de Bijbel en wat betekenen ze? Wat is het doel van een kerkdienst? Waarom zit een kerkdienst zo in elkaar? Wat vind je zelf prettig in de kerk of wat juist niet?
Opgeven bij dominee Robert.