De wijkkerkenraad is zeer verheugd u te kunnen berichten dat in de gemeentevergadering van maandag 24 april 2023 de voorgedragen predikanten ds. Arlette Brabander en ds. Robert Stigter zijn verkozen tot onze nieuwe wijkpredikanten.

De predikanten hebben het beroep aangenomen.