De inrichting van het Diaconaal Centrum Bij Boschhardt komt goed op stoom.
Het schilderwerk wordt waarschijnlijk afgerond op donderdag 1 september. Op zaterdag 27 augustus legde de eerste schildersploeg de basis. De kabels voor aansluiting op de beveiliging zijn gelegd op maandag 29 augustus.

Op 18 en 19 september wordt de nieuwe vloerbedekking gelegd door Interwabo die een dag van te voren de oude vloerbedekking verwijdert. Alle kleuren zijn goed op elkaar afgestemd zodat er een harmonieus en sfeervol geheel ontstaat. Dan volgen nog de nieuwe verlichting en het ‘wrappen’ van het keukentje in de gewenste kleur. Er is opdracht verleend voor de aanleg van een nieuw pad door de tuin. Dat wordt uitgevoerd ergens in oktober. Kon helaas niet eerder. Het Leger des Heils werkt aan een voorstel voor de signalering zodat mensen van buiten kunnen zien dat er een Diaconaal Centrum Bij Boschhardt is in de Koningkerk.

De officiële opening staat gepland op donderdag 3 november van 14-17 uur. Noteer het in uw agenda. Op 4 oktober organiseren we een informatieavond voor de omwonenden. U kunt zich nog steeds aanmelden als vrijwilliger.

Atte Roskam en Jan Hendriks
kkhendriks@live.nl of atteroskam@gmail.com